İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

isyerihekimligiyenilemeegitimi_detail_4_50b79a98597f5

Çalışanları arasından İşyeri hekimi ( İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hekimliği belgesine sahip hekimi) ve Diğer sağlık personeli (İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişiler ile Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri) niteliklere sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir.

  Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

  TEKİZ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalı İş Yeri Hekimleriyle, Çalışanların daha sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, İşyeri hekimlerimiz, iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

  İşyeri Hekimliği Hizmetlerimiz:

 1. İşverene iş sağlığı konusunda rehberlik etmek
 2. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 3. Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 4. İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 5. İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 6. İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 7. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 8. İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 9. İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 10. Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 11. İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek