ORTAM ÖLÇÜMLERİ

ortam ölçümleri

“İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”ne ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerlerinde termal konfor, gürültü, toz vb. fiziki şartların uygunluğunun sürekli kontrol edilmesi gerekmektedir. İşveren, çalışılan ortamda yapılan işten ortaya çıkan, çalışanların sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyen unsurları tespit etmek ve önleyebilmek için gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapmakla veya yaptırmakla, sağlıklı çalışma ortamı oluşturmakla yükümlüdür.

 

TEK İZ Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Uzmanları, firmanızdaki gerekli tüm ölçümleri ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapmakta ve sonuçlarını değerlendirerek rapor halinde sizlere sunmaktadır.

 

İç Ortam Ölçümlerimiz

 • İç Gürültü Ölçümü
 • Gürültü Maruziyet Ölçümü
 • Titreşim Ölçümü
 • Titreşim Maruziyet Ölçümü
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor (Sıcaklık, Nem, Hava Akım Hızı) Ölçümü
 • Ortamda Gaz Ölçümü
 • Ortamda Gaz Maruziyet Ölçümü
 • Ortam Havası Ölçümü
 • Ortam Havası Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda VOC Ölçümü
 • Ortamda VOC Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Ölçümü
 • Ortamda Partikül Madde Maruziyet Ölçümü
 • Ortamda Ağır Metal Ölçümü
 • Elektromanyetik Alan Ölçümü